Modele zwalczania terroryzmu

Poza tym wzmocniono rolę Europolu, CZYLI Agencji policyjnej UE, która Wspiera wymianę Informacji między krajowymi organami policyjnymi. W Maju 2016 r. Parlament Europejski zgodził się m. in. ułatwić Europolowi powoływanie Specjalistycznych jednostek zwalczających określone rodzaje przestępczości i terroryzmu. Przykładem takiej jednostki jest Europejskie Centrum DS. Zwalczania Terroryzmu uruchomione 25 Stycznia 2016 r. 8 września 2006 Roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną strategię zwalczania Terroryzmu. Strategia-w formie rezolucji z załączonym planem działania-jest instrumentem wzmacniającym wysiłki w zwalczaniu terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Przyjmując globalną strategię zwalczania terroryzmu państwa członkowskie po raz Pierwszy uzgodniły wspólne stratégie i operacyjne pełni w walce w terroryzmem.

Obowiązek walki z terroryzmem Spółdzielnię na państwach, organizacjach i instytucjach Międzynarodowych: organizacji narodów Zjednoczonych, unii europejskiej, OTAN, OBWE, Radzie Europy, organizacji państw amerykańskich-l`Organisation des États américains ( (OEA), Unii Afrykańskiej-l`Union africaine (UA), Stowarzyszeniu narodów Azji południowo-Wschodniej-l`Association des Nations de l`Asie du sud-est (ANASE), Forum Regionalnym Stowarzyszenia narodów Azji południowo-Wschodniej-le Forum régional de l`ANASE-(ARF), Południowoazjatyckim Stowarzyszeniu współpracy regionalnej-l`Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC), Forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku-la coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Szanghajskiej organizacji Współpracy-l`organisation de coopération de Shanghai (SCO), Globalne Forum zwalczania Terroryzmu-le Forum mondial contre le terrorisme (GCTF). UE Działa razem z ONZ i Światowym Forum na rzecz zwalczania Terroryzmu oraz z organizacjami regionalnymi, Jak Rada Europy, OBWE, Liga państw Arabskich i Organizacja współpracy Islamskiej. 8 września 2006 Roku wszystkie 192 państwa członkowskie ONZ przyjęły Globalną strategię zwalczania Terroryzmu. Po raz Pierwszy w historii uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie zwalczania terroryzmu na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.